×

تولید کننده انواع سیستم های احضار پرستار هوشمند سامانه ای (سیمی/ وایرلس) به همراه نرم افزار تحت وب جهت ثبت و پیگیری

گالری تصاویر

فیلم نحوه کارکرد